| Εκτύπωση |

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Ανατολικού Ολύμπου για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2022

Το ΚΕΠΕΑ / ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, πρόκειται να συνεργαστεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και εκπαιδευτικών ενημερώσεων με μαθητικές ομάδες από σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2021 – 2022.

Πρόσκληση

Εγκύκλιος επισκέψεων σε ΚΕΠΕΑ

Πίνακας μαθητικών ομάδων προς έγκριση

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ