Εκτύπωση

2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11

 

2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11

 

2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11


2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11


2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Κάκαλου Ιωάννα, ΠΕ86

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11

2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Κάκαλου Ιωάννα, ΠΕ86

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11


2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία

Μέλος Π.Ο. :Κάκαλου Ιωάννα,

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης

Μέλος Π.Ο. : Παπαδομπούλου Σταματία


2016 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία

Μέλος Π.Ο. :Κάκαλου Ιωάννα,

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης

2015 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μπεκιροπούλου Βικτωρία Υπεύθυνη Λειτουργίας,
Στάθη Μαρία Αναπληρωτής Υπεύθυνης,
Μέλος Kάκαλου Ιωάννα
2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Γερογωκά Αναστασία Υπεύθυνη Λειτουργίας,
Καρυδιάς Μιχάλης Αναπληρωτής Υπεύθυνης,
Στάθη Μαρία, Μπεκιροπούλου Βικτωρία, Kάκαλου Ιωάννα : μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας,

 

2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Γεροφωκά Αναστασία Υπεύθυνη Λειτουργίας,
Καρυδιάς Μιχάλης Αναπληρωτής Υπεύθυνης,
Στάθη Μαρία,
Βέργου Ελίνα,
Μπεκιροπούλου Βικτωρία, μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας,
Δαγκλή Παναγιώτα, Οργανωτική Διαχείριση.
2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Γεροφωκά Αναστασία Υπεύθυνη Λειτουργίας,
Καρυδιάς Μιχάλης Αναπληρωτής Υπεύθυνης,
Στάθη Μαρία,
Βέργου Ελίνα,
Μπεκιροπούλου Βικτωρία, μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας,
Δαγκλή Παναγιώτα, Οργανωτική Διαχείριση.
2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Γεροφωκά Αναστασία Υπεύθυνη Λειτουργίας,
Καρυδιάς Μιχάλης Αναπληρωτής Υπεύθυνης,
Στάθη Μαρία,
Βέργου Ελίνα,
Τανταλίδης Δημήτρης (Μπεκιροπούλου Βικτωρία), μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας.
2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Καρυδιάς Μιχάλης Υπεύθυνος Λειτουργίας,
Ζουρζούρα Σοφία Αναπληρώτρια Υπευθύνου
2009 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Καρυδιάς Μιχάλης Υπεύθυνος Λειτουργίας,
Κορομηλάς Δημήτριος Αναπληρωτής Υπευθύνου
Στάθη Μαρία,
Βέργου Ελίνα,
Γεροφωκά Αναστασία,
Μπεκιροπούλου Βικτωρία
Ζουρζούρα Σοφία μέλη Π.Ο.
Δαγκλή Παναγιώτα Γραμματειακή Υποστήριξη
Καρυδιάς Μιχάλης Υπεύθυνος Λειτουργίας,
Κορομηλάς Δημήτριος Αναπληρωτής Υπευθύνου
Στάθη Μαρία, μέλoς Π.Ο.
Βέργου Ελίνα μέλoς Π.Ο.
Γεροφωκά Αναστασία μέλος Π.Ο.
Μπεκιροπούλου Βικτωρία μέλος Π.Ο.
Δαγκλή Παναγιώτα Γραμματειακή Υποστήριξη
2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Καρυδιάς Μιχάλης Υπεύθυνος Λειτουργίας,
Κορομηλάς Δημήτριος Αναπληρωτής Υπευθύνου
Στάθη Μαρία, μέλoς Π.Ο.
Παπαγεωργίου Ευγενία     μέλoς Π.Ο.
Βέργου Ελίνα μέλoς Π.Ο.
Γεροφωκά Αναστασία μέλος Π.Ο.
2006-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Καρυδιάς Μιχάλης Υπεύθυνος Λειτουργίας,
Κορομηλάς Δημήτριος Αναπληρωτής Υπευθύνου
Στάθη Μαρία, μέλoς Π.Ο.
Παπαγεωργίου Ευγενία μέλoς Π.Ο.
2005-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Πολύζος Αθανάσιος Υπεύθυνος Λειτουργίας
Τσιμούρα Αγαθονίκη Αναπληρώτρια Υπευθύνου,
Στάθη Μαρία, Δαφνίδης Σωτήρης και Καρυδιάς Μιχάλης μέλη Π.Ο.
2005-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Πολύζος Αθανάσιος Υπεύθυνος Λειτουργίας

Υπεύθυνη  Λειτουργίας: Μπεκιροπούλου Βικτωρία ΠΕ11

Αναπληρώτρια Υπεύθυνης: Στάθη Μαρία ΠΕ02

Μέλος Π.Ο. :Κάκαλου Ιωάννα, ΠΕ19

Μέλος Π.Ο. :Πράπας Ιωάννης ΠΕ11

Mέλος Π.Ο.: Παπαδοπούλου Σταματία ΠΕ04.04